OKIART Marcin Oczkowski

Bieszczadzka Stodoła – projekt logotypu