OKIART Marcin Oczkowski

Przelećmy SM- Tak nazwaliśmy akcję związaną ze zbieraniem środków na walkę z ciężką chorobą na którą zapadł Tomek. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://oki.okiart.pl/przelecmysm/

Tomkowi pomaga Drukarnia Cyfrowa Hergon z Krakowa , OKIART oraz Kancelaria Adwokacka Lichoń | Oczkowska z Krakowa.

Zapraszamy przy okazji rozliczania PIT do wpłaty 1% na rzecz Tomka[spider_facebook id=”1″]
1_Page_2 10428500_903450739680498_211995849121026108_n 10428493_787230381295151_7590752449990682697_n

Więcej  informacji o objawach SM zmajdzoecie na stronie: http://mamsm.pl/sm_objawy
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/magiczny-pocisk-do-walki-z-sm,212723.html


Lekarstwo które biorę to  „Mitoxantron”

Mitoxantron jest antracyklinowym lekiem cytostatycznym, który w przeprowadzonym ostatnio badaniu klinicznym fazy III wykazał korzystne działanie u pacjentów z postacią wtórnie przewlekłą stwardnienia rozsianego. W badaniu uczestniczyło 188 pacjentów, którzy byli leczeni mitoxantronem w dawkach 12 mg/m2 lub 5 mg/m2 i placebo. Lek był podawany dożylnie raz na 3 mies. przez okres 2 lat. Po 2 latach kuracji obie grupy leczone tym preparatem wykazały niższy wskaźnik EDSS w porównaniu z wartością wyjściową 0,12 w grupie leczonej wyższą dawką mitoxantronu i 0,23 w grupie leczonej niższą dawką, podczas gdy w grupie placebo końcowy wskaźnik EDSS był wyższy o 0,23. Również średnia częstość rzutów była niższa w obu grupach leczonych mitoxantronem. Analiza MRI ujawniła, iż średnia liczba ognisk wychwytujących gadolinę zmniejszyła się w grupie leczonej wyższą dawką mitoxantronu z 1,88 do 0,03, w niższej dawce z 3,23 do 0,11, a w grupie placebo z 0,44 do 0,28. Całkowita objętość zmian w sekwencji T2 w obu grupach leczonych tym preparatem pozostała stała, a w grupie placebo uległa istotnemu wzrostowi. U pacjentów leczonych mitoxantronem obserwowano jednak objawy toksyczne w postaci wyłysienia, zakażeń dróg moczowych, zaburzeń miesiączkowania, leukopenii i hepatotoksyczności. Ponadto posiada on dość specyficzne działanie kardiotoksyczne. Wszystkie te objawy będą musiały być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o leczeniu stwardnienia rozsianego tym lekiem.”