OKIART Marcin Oczkowski
Druk katalogu oraz kart personalizowanych na kongres GLS