OKIART Marcin Oczkowski

*2013 – Wystawa„Illuminations – in my window” w Centrum Sztuki Współczesnej ,,Solvay” – Kraków

Prace z cyklu Illumination powstały 05.11.2012 r. i stanowią kontynuację cyklu obrazów (obiektów) tworzonych jeszcze na studiach. Prace te przedstawiają dążenie do ukazania światła i muzyki w jak najbardziej prosty sposób. Światło jako rzecz nieunikniona, przedstawiona w sposób abstrakcyjny, za pomocą kontrastów barwnych, kolorów komplementarnych oraz prostych zestawień kompozycyjnych. Główną rolą tych prac są studia nad możliwościami, nieskończoności kompozycyjno – kolorystycznej. Ukazanie piękna w elementach stałych, wiecznych, nieuniknionych. Podstawowym aspektem formy, która jest przedmiotem interpretacji plastycznej i poszukiwań w zakresie artystycznych środków wyrazowych jest światło i dźwięk. Obrazy stają się dla mnie sposobem kontemplacji, poszukiwań wyciszenia i przestrzeni do rozmyślań. Studia nad elementarnymi zjawiskami przyrodniczymi takimi jak światło i dźwięk skłaniają mnie do poznawania tajemnicy kontemplacji. Prace te traktuję jako część pewnej całości. Na każdym etapie pracy twórczej stawiam sobie pytania, problemy, starając się komentować rzeczy ważne lub zaistniałe w mojej rzeczywistości wydające mi się jako istotne i interesujące. Ujawniam moje spostrzeżenia dając widzowi możliwości poznania moich odczuć i ,,czegoś”, czego może nie spostrzegł.Istotnym dla mnie jest najmniejszy element w tak szybkiej i coraz mniej manualnej rzeczywistości. Odkrywam wartości, które jeszcze do niedawna postrzegałem jako nieistotne lub mało wartościowe. Świat buduje od nowa i coraz bardziej kieruje się w stronę dźwięku, światła i przemijającego czasu. Moje prace to komentarz najbliższej mi cząstki dnia, chwili, odbicia w szybie, momentu rysującego się na horyzoncie i zachodzącego słońca, ale przede wszystkim relacji człowieka z rzeczywistością pozamaterialną, pozazmysłową, transcendentną.

 

Wycinek chwili , światło w oknie, iluminacja…

0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083[spider_facebook id=”1″]